Project Management 2013

22 i 23 maja 2013 roku odbyła się już szósta edycja Konferencji Project Management – Skuteczne zarządzanie biznesem. To była przełomowa edycja, na pierwszy dzień wydarzenia zapisało się ponad 400 osób. W ciągu pierwszego dnia podczas krótkich prelekcji uczestnicy konferencji mieli okazję posłuchać o dobrych praktykach i wykorzystywanych narzędziach, nie tylko w dużych międzynarodowych korporacjach, ale także w rozwijających się rodzimych, pomorskich firmach. Wydarzenie rozpoczęli zaproszeni goście:

Dziekan Wydziału Zarządzania

Kierownik Katedry Organiacji i Zarządzania na WZR

Opiekun Koła Naukowego Strateg

Po chwili wstępu zaczęły się prelekcje: Na pierwszy ogień p. Tomasz Mrowiec z firmy SESCOM, który opowiedział o podejściu firmy do zarządzania projektami.

Następnie p. Cezary Aniśko z firmy Microsoft, przedstawił najnowsze narzędzie do zarządzania projektami, autorstwa Microsoftu.

Po krótkiej przerwie na kawę słuchacze powrócili na swoje miejsca, aby wysłuchać prelekcji p. Jacka Jamroża.

Emocje wzrosły podczas panelu dyskusyjnego prowadzonego prze p. Michała Hałasa. Motywem przewodnim była rola projektów w organizacji. Uczestnicy panelu (od prawej): p. Katarzyna Kisielewska, p. Mariola Romanko, p. Dariusz Wieczorek, p. Maria Żukowska, p. Janusz Smurawa i  p. Przemysław Kotecki.

Humory na lunchu dopisywały!

Najedzeni , a zarazem głodni wiedzy uczestnicy wrócili na salę, aby posłuchać prelekcji p. Janusza Smurawy, który opowiadał o projekcie budowy spalarni odpadów prowadzonym w Szwecji.

Kolejną prelekcję poprowadził p. Adam Żurański z Ateny który opowiedział o różnicach pomiędzy teorią, a praktyką w zarządzaniu projektami.

Ostatni wykład poprowadziła p. Mariola Romanko z IBM, opowiadając o aspektach budowania efektywnych zespołów.