Project Management 2015

W dniach 22-23 kwietnia 2015 w Sopocie odbyła się VIII edycja Projektu Konferencja Project Management – skuteczne zarządzanie biznesem. Wydarzenie organizowane przez Koło Naukowe STRATEG, jak co roku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Prezentacje prelegentów były niezwykle inspirujące, a panel dyskusyjny umożliwił konfrontację ich poglądów. W tegorocznej edycji Konferencji udział wzięło ok. 500 osób, w ciągu 2 dni uczestnicy wysłuchali 7 ekspertów i wzięli udział w 9 warsztatach.
Wydarzenie rozpoczął dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Bieliński. Następnie przemawiał dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Ryszard Rutka, a po nim głos przejął zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych Instytutu Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania, Opiekun Koła Naukowego Strateg dr hab. Piotr Wróbel.

Podczas pierwszego wykładu Pani Małgorzata Kusyk z PMI przedstawiła na czym polega innowacja w zarządzaniu projektami, podkreślając jak istotne jest nieustanne dostosowanie się do zachodzących w otoczeniu zmian. Dzięki tej prelekcji uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z Agile, czyli zwinnym podejściem do zarządzania projektami.

Drugi z wykładów o tytule „Przedsiębiorca – inicjator przedsięwzięć” został poprowadzony przez Pana Sławomira Halbryta. Prezes firmy SESCOM zobrazował jak wygląda Project Management w przypadku start-up’ów, na różnych etapach ich rozwoju.

Trzecią prelekcję wygłosił Pan Radosław Białas, przedstawiciel filmy Black Pearls, która zajmuje się pozyskiwaniem inwestorów i finansowaniem projektów przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju.

Wykłady wzbudziły spore zainteresowanie i sprowokowały uczestników do stawiania rozmaitych, często niełatwych pytań. Po pierwszej części goście mieli okazję uczestniczyć w panelu dyskusyjnym, którego przewodniczącym i moderatorem był Pan Przemysław Lisek. Burzliwa wymiana poglądów dotyczących rozmaitych podejść do zarządzania projektami wywołała sporo emocji. Nie obyło się przy tym bez całkiem trafnie wkomponowanych akcentów humorystycznych.

Po panelu dyskusyjnym swoje wykłady wygłosili przedstawiciele Grupy LOTOS S.A. Pan Grzegorz Zgoda przedstawił podstawowe elementy zarządzania projektami, niezbędne do osiągnięcia sukcesu, szczególnie zwracając uwagę na odpowiednie przygotowanie projektu pod względem technicznym. Inżynier Zgoda wyświetlił również film obrazujący prace nad rozbudową rafinerii, który wywołał na uczestnikach niemałe wrażenie. Następnie Pan Stanisław Pokojski i Pan Sławomir Kuras z Biura Organizacji Finansowania przedstawili największe inwestycje rzeczowe w Grupie LOTOS. Wykład skoncentrowany był na tematyce finansowania projektów – poczynając od dostępnych źródeł finansowania, poprzez doświadczenia na różnych etapach organizacji, kończąc na modelowaniu finansowym. Panowie podkreślali, że w rafinerii pracuje głownie kapitał, a najważniejszym wyznacznikiem sukcesu projektu inwestycyjnego jest jego rentowność.

Ostatnia prelekcja zatytułowana „Z kim jechać na koniec świata? – czyli o budowaniu zespołu projektowego” wygłoszona została przez Panią Małgorzatę Kozioł z DTI Polska. Nawiązując do swojego bogatego doświadczenia związanego z organizacją dalekiej podróży, opowiedziała o zróżnicowaniu ludzi w grupach projektowych, etapach rozwoju zespołu oraz o sposobach uniknięcia błędów związanych ze współpracą.

Pierwszy dzień Konferencji zakończony został rozlosowaniem wśród uczestników prelekcji nagrody głównej – tabletu Samsung GALAXY TAB4 ufundowanego przez firmę LemonMind.

Drugi dzień konferencji obejmował szereg warsztatów przygotowanych przez firmy takie jak: PwC, Alternativa, Play4Skills, CT Partners, NOVO, Grupa Allegro, MADKOM, LemonMind, DRiM. W trakcie trwania II dnia Konferencji uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z case studies i grą symulacyjną. Troje spośród uczestników z każdego warsztatu otrzymało dodatkowe materiały edukacyjne – dwoje książkę traktującą o zarządzaniu projektami, a jedna osoba z każdego warsztatu wygrała szkolenie w formie e-learningu, które ufundowane zostało przez firmę Skills.

Organizator Konferencji PM – Koło Naukowe STRATEG dziękuje wszystkim partnerom, sponsorom oraz uczestnikom oraz zaprasza na kolejne edycje.